Basisuniversiteit

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Stichting Basisuniversiteit

De stichting is opgericht door Lia van Acht en mr Benjamin Zitman in 2009.

 

Het doel van de stichting is :

- Het stimuleren en bevorderen van de natuurlijke drang van kinderen tot leren en onderzoeken.

- Het organiseren van projecten waarin kinderen onderzoeken.

- Het faciliteren van een netwerk van professionals, belanghebbenden en belangstellenden.

- Het organiseren en doen organiseren van onderzoek, lezingen en andere activiteiten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden.

 

Werkwijze :

Voor leerlingen lopen contacten over projecten altijd via school. School is voor hen opdrachtgever. Projecten zijn maatwerk en worden door de coördinator van de stichting altijd in samenspraak met school (en leerlingen) en expert vormgegeven. Dat geldt voor zowel de duur, groepsgrootte, inhoud als onderwerp van het project. Contacten met experts lopen via de coördinator van de stichting.

 

Klachtenregeling :

De Stichting doet haar uiterste best om deelnemers (scholen, leerlingen en participerende experts) zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In dat geval kan er een klacht worden ingediend.

In het geval er een klacht is, dan kan die via e-mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. worden toegezonden. Uiteraard is een klacht ook persoonlijk via de begeleider te uiten.

De klacht dient voorzien te zijn van :

- Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager

- Omschrijving van de klacht en om welk project het gaat

- Naam van medewerker, expert en school die bij het project betrokken zijn

In alle gevallen zal deze klacht worden geregistreerd en zal de indiener zo spoedig mogelijk bericht van die registratie en de verdere stappen ter afhandeling krijgen.


Gedragscode :

Download hier de gedragscode.

 

Vertrouwenspersoon :

In alle gevallen is de vertrouwens(contact)persoon van de deelnemende school aangewezen.

 

Verklaring Omtrent Gedrag :

In het geval een school een Verklaring Omtrent Gedrag van een vrijwilliger (de expert) vraagt, dan kan de stichting daarin gratis voorzien. De stichting Basisuniversiteit is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Geef je mening :

Wat vind je van de Basisuniversiteit?